niedziela, 24 listopada 2013

Warsztaty "Spotkanie z mistrzem"

Warsztaty Fujifilm "Spotkanie z mistrzem" w Poznaniu. Spotkanie trzech niezwykłych osób - jakże różniących się od siebie i zarazem takich samych. Alex Lambrechts, Filip Ćwik oraz Tomasz Lazar. Oni trzej w jednym miejscu. Spotkanie, które zainspirowało, zmotywowało i pokazało różne spojrzenia na fotografię. Wielu fajnych ludzi, wiele mądrych rozmów i dobry marketing ;) tak dobry, że nawet zaczęłam zastanawiać się nad zamianą Nikona na Fuji :) Było super i oby więcej takich spotkań mi się przytrafiało.

Alex pokazał mi, że trzeba robić to co się kocha i to co się czuje - że czasami dobrze odejść od sztywnych zasad i że warto :)

Filip zademonstrował znakomicie jak pracować z ludźmi aby efekty były jeszcze lepsze, że nie można pozostawać tylko fotografem. Aby model otworzył się przed nami - my musimy otworzyć się przed nim.

Tomek dał kilka wskazówek, z których można wyciągnąć dobrą radę - mianowicie taką, że nie ma dobrej rady i recepty na zdjęcie, trzeba po prostu to robić a poza umiejętnościami i wyczuciem trzeba mieć szczęście by w odpowiedniej chwili i czasie być w odpowiednim miejscu.

Dzięki raz jeszcze i mam nadzieję do zobaczenia :)Fujifilm workshop "Meeting with the champion " in Poznań. The meeting of three extraordinary people - how different from one another and yet in the same . Alex Lambrechts , Filip Ćwik and Tomasz Lazar .  Everyone in one place. The meeting, which has inspired , motivated and showed different looks at the photography . A lot of cool people , many wise and good marketing talk ;) so good that even I began to think about replacing the Nikon on Fuji :) It was great and i hope that i expierence more and more meetings like this.

Alex showed me that you have to do what you love and what you feel - that sometimes good to move away from rigid rules and it's worth:)

Filip demonstrated perfectly how to work with people that the effects were even better , that you can not remain just a photographer. If we want model opened in front of us - we need to open up before him.

Tom gave a few tips that you can pull out good advice - namely such that there is no good advice and recipes on the image , you just have to do it and besides skills and intuition u need to be lucky , at the right time and the time to be in the right place .

Thanks again and hope to see you again :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz