piątek, 1 listopada 2013

Czekając na...

Wszyscy na coś czekamy... jedni na miłość, inni na lepszą pracę, jeszcze inni po prostu na jakieś zmiany... zmiany są dobre. Chociaż szukamy stabilizacji to podświadomie cały czas dążymy do zmian.. zmiany kształtują nasz charakter i motywują by wciąż robić więcej, starać się mocniej. Skończył się pracowity okres a to również zmiana, dzięki której powstały ostatnie sesje.

Odsłona kolejnej już sesji z Dominiką... :)


Everyone waiting for something ... some for love, others for a better job, and still others simply some changes ... the changes are good. Although stabilization is subconsciously looking for all the time we want to change .. changes shape our character and motivated to continue to do more, try harder.  A busy time is finished and it's also a change by which arose last sessions.

Launch of next session with Dominika ... :)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz