czwartek, 28 listopada 2013

Subiektywnie...

Ostatnio jeśli już zdarza się chwila na przemyślenia to niestety nie są one pozytywne. Chcąc nie chcąc spędzam dużo czasu przy komputerze, a tam oczywiście internet. Patrząc na rozwój fotograficznego świata mam mieszane uczucia. Ostatnie warsztaty pokazały mi, że jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, że to co robię ma sens. Cały czas powtarzam sobie i innym, że fotografia to sztuka a ocena sztuki zawsze jest subiektywna. Istnieją sławne fotografie, które uważam za słabe - istnieją zdjęcia ludzi znikąd, które uważam za arcydzieła i odwrotnie - moja ocena wynika zawsze z moich upodobań, mojej estetyki. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego iż tak samo będzie z oceną mojej fotografii i wiem, ze owa ocena nie musi być poparta żadnymi merytorycznymi uwagami. Tak jest - coś się nam po prostu podoba albo nie - i często nie potrafimy tego wyjaśnić. Zawsze jednak będę zdania, że trzeba być uczciwym w stosunku do ludzi, że nie można obiecywać im i wmawiać, że coś zrobimy jeśli tego nie potrafimy.

Dzisiaj zapraszam na długo wyczekiwaną sesję portretową z Sylwią.
Złamałam swoja zasadę "mniej znaczy więcej" i nie mogąc się zdecydować publikuję aż 25 ujęć :)
Mimo iż ujęcia są do siebie podobne to jednak każde ma w sobie coś innego...
Sylwia kolejny raz udowodniła, że może wszystko :)

wtorek, 26 listopada 2013

Double Love

Kiedy na świecie pojawia się dziecko doświadczamy ogromnej miłości i radości - a co kiedy pojawia się dwójka i to w jednym czasie ? Wtedy nasza radość i miłość jest podwójna :)
Pierwsza sesja bliźniąt to  było wyzwanie - na prawdę nie łatwo ułożyć dzieci symetrycznie, w zasadzie to się nie da. 6-miesięczne pocieszki co chwila się zaczepiają. To było cudowne doświadczenie - kolejna poznana wspaniała rodzina z niesamowitą energią. takich ludzi mogę poznawać każdego dnia :)

Olgierd i Tymon :*


niedziela, 24 listopada 2013

Warsztaty "Spotkanie z mistrzem"

Warsztaty Fujifilm "Spotkanie z mistrzem" w Poznaniu. Spotkanie trzech niezwykłych osób - jakże różniących się od siebie i zarazem takich samych. Alex Lambrechts, Filip Ćwik oraz Tomasz Lazar. Oni trzej w jednym miejscu. Spotkanie, które zainspirowało, zmotywowało i pokazało różne spojrzenia na fotografię. Wielu fajnych ludzi, wiele mądrych rozmów i dobry marketing ;) tak dobry, że nawet zaczęłam zastanawiać się nad zamianą Nikona na Fuji :) Było super i oby więcej takich spotkań mi się przytrafiało.

Alex pokazał mi, że trzeba robić to co się kocha i to co się czuje - że czasami dobrze odejść od sztywnych zasad i że warto :)

Filip zademonstrował znakomicie jak pracować z ludźmi aby efekty były jeszcze lepsze, że nie można pozostawać tylko fotografem. Aby model otworzył się przed nami - my musimy otworzyć się przed nim.

Tomek dał kilka wskazówek, z których można wyciągnąć dobrą radę - mianowicie taką, że nie ma dobrej rady i recepty na zdjęcie, trzeba po prostu to robić a poza umiejętnościami i wyczuciem trzeba mieć szczęście by w odpowiedniej chwili i czasie być w odpowiednim miejscu.

Dzięki raz jeszcze i mam nadzieję do zobaczenia :)Fujifilm workshop "Meeting with the champion " in Poznań. The meeting of three extraordinary people - how different from one another and yet in the same . Alex Lambrechts , Filip Ćwik and Tomasz Lazar .  Everyone in one place. The meeting, which has inspired , motivated and showed different looks at the photography . A lot of cool people , many wise and good marketing talk ;) so good that even I began to think about replacing the Nikon on Fuji :) It was great and i hope that i expierence more and more meetings like this.

Alex showed me that you have to do what you love and what you feel - that sometimes good to move away from rigid rules and it's worth:)

Filip demonstrated perfectly how to work with people that the effects were even better , that you can not remain just a photographer. If we want model opened in front of us - we need to open up before him.

Tom gave a few tips that you can pull out good advice - namely such that there is no good advice and recipes on the image , you just have to do it and besides skills and intuition u need to be lucky , at the right time and the time to be in the right place .

Thanks again and hope to see you again :)poniedziałek, 18 listopada 2013

Najważniejsze w życiu...

To był jeden z najbardziej wzruszających ślubów w jakich miałam przyjemność uczestniczyć. Dużo łez - łez szczęścia... Uwielbiam patrzeć na szczęśliwych ludzi :) Dla mnie osobiście dzień ślubu to dzień wyjątkowy - chociaż moich zdjęć jest mało i są straszne to i tak lubię wracać i wspominać dzień, w którym zaczęło się coś nowego... Teraz to ja uwieczniam dla ludzi ich najwspanialsze chwile - staram się chwytać każdą emocję tak by młodzi nawet po latach patrzyli na swoje zdjęcia z zachwytem :) Poprzedni reportaż odzwierciedlał doskonale charakter pary - tak jest i teraz...

Zapraszam na reportaż ślubu Aleksandry i Radosława...


It was one of the most touching weddings in which I had the pleasure to attend. Lots of tears - tears of happiness ... I love seeing happy people :) For me personally, the wedding day is a special day - although photos from my weeding are few and they are are terrible , I like to go back and remember the day when it started something new ... Now I perpetuates the people of their finest moments - I'm trying to catch every emotion in this way that even after years of looking at photos  you may look at them with delight :) Previous report reflects perfectly the nature of couple - so it is now ...

I invite to report wedding Aleksandra and Radosław ...


czwartek, 7 listopada 2013

Dziewczyna Listopada "Ino-Online"

Dziewczyną listopada "Ino-Online" została Marta Korwek.
Uczęszcza do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Obecnie jest w trzeciej klasie Technikum o profilu Obsługa turystyczna. Wolny czas poświęca przyjaciołom. Uwielbia muzykę i jazdę konną. Jednak to fotomodeling jest jej prawdziwą pasją i to z nim wiąże swoją przyszłość.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach partnerami sesji są:

Atelier Fryzur Karolina Maciejczak
Bialcon (Inowrocław)
Wizaż - Alicja Kurek


November Girl "Ino-Online" was Marta Korwek.
He attends Secondary Schools. It is now in the third grade profile Technical Support site. She spends her free time with friends. She loves music and horseback riding. However, it fotomodeling is her true passion and is connected with it your future.

As in previous months, the session partners are:

Atelier Fryzur Karolina Maciejczak
Bialcon (Inowrocław)
Make up - Alicja Kurek


piątek, 1 listopada 2013

Czekając na...

Wszyscy na coś czekamy... jedni na miłość, inni na lepszą pracę, jeszcze inni po prostu na jakieś zmiany... zmiany są dobre. Chociaż szukamy stabilizacji to podświadomie cały czas dążymy do zmian.. zmiany kształtują nasz charakter i motywują by wciąż robić więcej, starać się mocniej. Skończył się pracowity okres a to również zmiana, dzięki której powstały ostatnie sesje.

Odsłona kolejnej już sesji z Dominiką... :)


Everyone waiting for something ... some for love, others for a better job, and still others simply some changes ... the changes are good. Although stabilization is subconsciously looking for all the time we want to change .. changes shape our character and motivated to continue to do more, try harder.  A busy time is finished and it's also a change by which arose last sessions.

Launch of next session with Dominika ... :)