niedziela, 15 grudnia 2013

Dziewczyna miesiąca Ino-Online GRUDZIEŃ

Dziewczyna miesiąca grudnia Ino-Online została Karolina Dłubek. 
Jest uczennicą 1 kl Liceum menadżerskiego w Bydgoszczy. Wolny czas poświęca teatrowi i muzyce, co towarzyszy jej od 3 roku życia. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia grając na skrzypcach, oboju i fotrepianie, aktualnie uczy się gry na gitarze. Od 5 lat jeździ konno. Jest osobą bardzo pozytywną, uwielbia pozować do zdjęć i lubi podejmować nowe wyzwania.

Tym razem sesja obyła się w restauracji Salsa Pomodoro


Moje miejsce ...


Każdy ma takie swoje miejsce gdzie chce wracać mimo wszystko - dla mnie takim małym rajem są Charzykowy. Wieś na pograniczu Borów Tucholskich i Kaszub. Nie ma tam super klubów, restauracji, hoteli - ale jest cisza, która potrafi mnie ukoić i zebrać myśli. Być może nie ma tam nic nadzwyczajnego - jezioro, las - jak w tysiącu podobnych wsi, ale będę wracać tam kiedy tylko będzie możliwość, o każdej porze roku. Często jest tak, że to co tuż mamy tuż obok w zasięgu ręki jest dla nas normalne, oklepane a zachwyt innych wywołuje zdziwienie - to też mieszkańcy tamtejszych okolić nie rozumieją fenomenu tego miejsca. Kiedy przeprowadziła się tam moja babcia miałam możliwość by być tam jeszcze częściej. Ostatnia moja wizyta miała miejsce w listopadzie. Mimo zimna i deszczu zabrałam aparat i poszłam całkiem sama na długi spacer - cudownie. Idę, patrzę a tutaj pierwsze zaprawki morsów..od razu pożałowałam, że nie zabrałam tele-obiektywu ale coś udało się złapać :)

czwartek, 28 listopada 2013

Subiektywnie...

Ostatnio jeśli już zdarza się chwila na przemyślenia to niestety nie są one pozytywne. Chcąc nie chcąc spędzam dużo czasu przy komputerze, a tam oczywiście internet. Patrząc na rozwój fotograficznego świata mam mieszane uczucia. Ostatnie warsztaty pokazały mi, że jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, że to co robię ma sens. Cały czas powtarzam sobie i innym, że fotografia to sztuka a ocena sztuki zawsze jest subiektywna. Istnieją sławne fotografie, które uważam za słabe - istnieją zdjęcia ludzi znikąd, które uważam za arcydzieła i odwrotnie - moja ocena wynika zawsze z moich upodobań, mojej estetyki. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego iż tak samo będzie z oceną mojej fotografii i wiem, ze owa ocena nie musi być poparta żadnymi merytorycznymi uwagami. Tak jest - coś się nam po prostu podoba albo nie - i często nie potrafimy tego wyjaśnić. Zawsze jednak będę zdania, że trzeba być uczciwym w stosunku do ludzi, że nie można obiecywać im i wmawiać, że coś zrobimy jeśli tego nie potrafimy.

Dzisiaj zapraszam na długo wyczekiwaną sesję portretową z Sylwią.
Złamałam swoja zasadę "mniej znaczy więcej" i nie mogąc się zdecydować publikuję aż 25 ujęć :)
Mimo iż ujęcia są do siebie podobne to jednak każde ma w sobie coś innego...
Sylwia kolejny raz udowodniła, że może wszystko :)

wtorek, 26 listopada 2013

Double Love

Kiedy na świecie pojawia się dziecko doświadczamy ogromnej miłości i radości - a co kiedy pojawia się dwójka i to w jednym czasie ? Wtedy nasza radość i miłość jest podwójna :)
Pierwsza sesja bliźniąt to  było wyzwanie - na prawdę nie łatwo ułożyć dzieci symetrycznie, w zasadzie to się nie da. 6-miesięczne pocieszki co chwila się zaczepiają. To było cudowne doświadczenie - kolejna poznana wspaniała rodzina z niesamowitą energią. takich ludzi mogę poznawać każdego dnia :)

Olgierd i Tymon :*


niedziela, 24 listopada 2013

Warsztaty "Spotkanie z mistrzem"

Warsztaty Fujifilm "Spotkanie z mistrzem" w Poznaniu. Spotkanie trzech niezwykłych osób - jakże różniących się od siebie i zarazem takich samych. Alex Lambrechts, Filip Ćwik oraz Tomasz Lazar. Oni trzej w jednym miejscu. Spotkanie, które zainspirowało, zmotywowało i pokazało różne spojrzenia na fotografię. Wielu fajnych ludzi, wiele mądrych rozmów i dobry marketing ;) tak dobry, że nawet zaczęłam zastanawiać się nad zamianą Nikona na Fuji :) Było super i oby więcej takich spotkań mi się przytrafiało.

Alex pokazał mi, że trzeba robić to co się kocha i to co się czuje - że czasami dobrze odejść od sztywnych zasad i że warto :)

Filip zademonstrował znakomicie jak pracować z ludźmi aby efekty były jeszcze lepsze, że nie można pozostawać tylko fotografem. Aby model otworzył się przed nami - my musimy otworzyć się przed nim.

Tomek dał kilka wskazówek, z których można wyciągnąć dobrą radę - mianowicie taką, że nie ma dobrej rady i recepty na zdjęcie, trzeba po prostu to robić a poza umiejętnościami i wyczuciem trzeba mieć szczęście by w odpowiedniej chwili i czasie być w odpowiednim miejscu.

Dzięki raz jeszcze i mam nadzieję do zobaczenia :)Fujifilm workshop "Meeting with the champion " in Poznań. The meeting of three extraordinary people - how different from one another and yet in the same . Alex Lambrechts , Filip Ćwik and Tomasz Lazar .  Everyone in one place. The meeting, which has inspired , motivated and showed different looks at the photography . A lot of cool people , many wise and good marketing talk ;) so good that even I began to think about replacing the Nikon on Fuji :) It was great and i hope that i expierence more and more meetings like this.

Alex showed me that you have to do what you love and what you feel - that sometimes good to move away from rigid rules and it's worth:)

Filip demonstrated perfectly how to work with people that the effects were even better , that you can not remain just a photographer. If we want model opened in front of us - we need to open up before him.

Tom gave a few tips that you can pull out good advice - namely such that there is no good advice and recipes on the image , you just have to do it and besides skills and intuition u need to be lucky , at the right time and the time to be in the right place .

Thanks again and hope to see you again :)poniedziałek, 18 listopada 2013

Najważniejsze w życiu...

To był jeden z najbardziej wzruszających ślubów w jakich miałam przyjemność uczestniczyć. Dużo łez - łez szczęścia... Uwielbiam patrzeć na szczęśliwych ludzi :) Dla mnie osobiście dzień ślubu to dzień wyjątkowy - chociaż moich zdjęć jest mało i są straszne to i tak lubię wracać i wspominać dzień, w którym zaczęło się coś nowego... Teraz to ja uwieczniam dla ludzi ich najwspanialsze chwile - staram się chwytać każdą emocję tak by młodzi nawet po latach patrzyli na swoje zdjęcia z zachwytem :) Poprzedni reportaż odzwierciedlał doskonale charakter pary - tak jest i teraz...

Zapraszam na reportaż ślubu Aleksandry i Radosława...


It was one of the most touching weddings in which I had the pleasure to attend. Lots of tears - tears of happiness ... I love seeing happy people :) For me personally, the wedding day is a special day - although photos from my weeding are few and they are are terrible , I like to go back and remember the day when it started something new ... Now I perpetuates the people of their finest moments - I'm trying to catch every emotion in this way that even after years of looking at photos  you may look at them with delight :) Previous report reflects perfectly the nature of couple - so it is now ...

I invite to report wedding Aleksandra and Radosław ...


czwartek, 7 listopada 2013

Dziewczyna Listopada "Ino-Online"

Dziewczyną listopada "Ino-Online" została Marta Korwek.
Uczęszcza do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Obecnie jest w trzeciej klasie Technikum o profilu Obsługa turystyczna. Wolny czas poświęca przyjaciołom. Uwielbia muzykę i jazdę konną. Jednak to fotomodeling jest jej prawdziwą pasją i to z nim wiąże swoją przyszłość.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach partnerami sesji są:

Atelier Fryzur Karolina Maciejczak
Bialcon (Inowrocław)
Wizaż - Alicja Kurek


November Girl "Ino-Online" was Marta Korwek.
He attends Secondary Schools. It is now in the third grade profile Technical Support site. She spends her free time with friends. She loves music and horseback riding. However, it fotomodeling is her true passion and is connected with it your future.

As in previous months, the session partners are:

Atelier Fryzur Karolina Maciejczak
Bialcon (Inowrocław)
Make up - Alicja Kurek


piątek, 1 listopada 2013

Czekając na...

Wszyscy na coś czekamy... jedni na miłość, inni na lepszą pracę, jeszcze inni po prostu na jakieś zmiany... zmiany są dobre. Chociaż szukamy stabilizacji to podświadomie cały czas dążymy do zmian.. zmiany kształtują nasz charakter i motywują by wciąż robić więcej, starać się mocniej. Skończył się pracowity okres a to również zmiana, dzięki której powstały ostatnie sesje.

Odsłona kolejnej już sesji z Dominiką... :)


Everyone waiting for something ... some for love, others for a better job, and still others simply some changes ... the changes are good. Although stabilization is subconsciously looking for all the time we want to change .. changes shape our character and motivated to continue to do more, try harder.  A busy time is finished and it's also a change by which arose last sessions.

Launch of next session with Dominika ... :)poniedziałek, 28 października 2013

Anioły istnieją...


Mówi się, że każdy z nas ma swojego anioła stróża. Ja też takiego mam... od zawsze... Moja ogromna siła i energia na wszystkie przedsięwzięcia pochodzi właśnie od Niego! Czasami jest cholernie ciężko, czasami brak czasu i siły... ale idę do przodu... Spełnione marzenie o fotografii, rodzina, fundacja, blogi i milion innych rzeczy sprawiają, że wciąż chcę więcej i więcej... i czasem kiedy nadejdzie czarna myśl o tym, że każde życie dobiega końca boję się strasznie - bo tyle chciałabym jeszcze zrobić, tyle się nauczyć, tylu ludziom pomóc... i wtedy okrywa mnie skrzydłami ON - Anioł Stróż.... Skąd taki post... po prostu chciałam żebyście zrozumieli inspirację...


It is said that everyone of us has his guardian angel. I also have this ... always ... My great strength and energy for all projects originates from Him! Sometimes it is damn hard, and sometimes the lack of time and energy ... but go ahead ... Fulfilled dream about photography, family, foundation, blogs and a million other things make you still want more and more ... and sometimes when it's black thought that every life comes to an end I'm afraid - I would like so much else to do, so much to learn, so many people to help ... and then cover me wings ON - Guardian Angel .... Why this post ... I just wanted you to understand the inspiration ...


piątek, 18 października 2013

Twórcze powroty

Dawno nie robiłam czegoś dla siebie, czegoś dla duszy...Uwielbiam projekty artystyczne. Z braku czasu zawsze są to spontany, kiedy to nagle wszystkim przypasuje dzień i godzina. Gdybym miała duuużo wolnego czasu zrobiłabym stylizację z kosmosu, a nad każdym ujęciem pracowałabym godzinę, zmęczyłabym modelkę do utraty tchu i całkiem możliwe że zrobiłabym zdjęcia wiele gorsze niz dotychczas :)

A Elizkę już znacie - nie muszę przedstawiać :)


I have not done anything for myself, something for the soul ... I love art projects. With the lack of time they are always spontaneous, when suddenly everything will be fine the day and time. If I have a lot of free time I would have done styling of the cosmos, and over every shot i would work hour, my models could be tired, breathless and quite possible that I would do a lot worse than the pictures so far :)

You already knew Eliza - i don't have to submit :)


piątek, 11 października 2013

Czytaj, myśl , rozwijaj się...

Kochani jako, że często pytacie mnie czy korzystam z jakiś poradników, skąd czerpię fotograficzną wiedzę i co czytam w wolnych chwilach, postanowiłam zebrać to w jednym poście :) Każdą polecaną przeze mnie pozycję opisałam w kilku zdaniach - dołączyłam tez trochę na szybko zrobionych zdjęć. Poniżej opisane książki stanowią dla mnie lekturę obowiązkową!!!

Beloved as you often ask me if I use some guides, where I draw the photographic knowledge and what I read in my free time, I decided to gather in one post :) Any recommended by me the position I described in a few sentences - I joined a little too quickly captured images. The following describes books are mandatory reading for me!


*
Najczęściej pytacie mnie o to czy są książki, w których jak w pigułce znajdują się gotowe przepisy i recepty na zdjęcie. Choć niektórzy twierdzą, że to w jakiś sposób droga na skróty w rzeczywistości jest doskonałym sposobem nie tylko na początku naszej fotograficznej drogi. I tutaj nie polecałabym nikogo innego jak Scotta Kelby'ego i jego wspaniałą serię książek Sekrety Mistrza Fotografii Cyfrowej. 

Most often ask me whether they are books in which as in a nutshell are ready recipes and recipes on the photo. While some argue that this is somehow a shortcut is actually a great way to not only the beginning of our photographic way. I would recommend here is not anyone else like Kelby'ego Scott and his wonderful series of books Secrets of the Master Digital Photography.niedziela, 6 października 2013

Dziewczyna Października Ino-Online

Październikową dziewczyna miesiąca została Joanna Trawczyńska . Ma 16 lat .W tym roku rozpoczęła naukę w jednej z Inowrocławskich szkół średnich. Jedną z jej pasji jest modeling, z którym chciałaby powiązać swoją przyszłość. Jednak to spotkania z przyjaciółmi i rodziną ,sprawiają jej najwięcej radości, bo to właśnie dzięki nim każdy dzień staje się piękniejszy.

Zapraszamy :)

Chciałabym przypomnieć, że tradycyjnie partnerami tworzącymi sesję byli:
 - Atlelier Fryzur Karolina Maciejczak
 - Wizaż Alicja Kurek
 - Sklep "Bialcon" Inowrocław

i Ja :)wtorek, 1 października 2013

Wszystkie dzieci nasze są...

Dzieci są nieodłączną częścią nie tylko mojej pracy ale również mojego życia prywatnego. Każdego dnia łączę wychowanie swoich dzieci z pracą zawodową i inaczej sobie nie wyobrażam. Dzieci są najwdzięczniejszymi modelami. Obojętnie czy są smutne czy wesołe, czy grymaszą, czy psocą - zawsze na zdjęciach wychodzą cudownie. Dla każdego rodzica to właśnie jego dziecko jest najpiękniejsze i najcudowniejsze toteż każdy rodzic robi swojemu dziecku dziennie setki zdjęć rejestrujących każdy gest, każdą minkę, każdy humor. Ja sama mam w domu tysiące zdjęć, które robię w domu zwykłym kompaktowym aparatem. Dziesiątki zdjęć takich samych - ale przecież na tym rączka jest wyżej, na tym niżej a tu oczko zamknięte - więc każde inne, wyjątkowe.... :) Czasem jednak z mamy przeistaczam się w fotografa i podchodzę do tematu troszkę inaczej :) Warto wybrać się do profesjonalisty, który wyciągnie z naszych pociech jeszcze więcej słodyczy  :) Fotografia dziecięca wbrew pozorom jest bardzo trudna - choć sami modele nie wymagają szczególnych przygotowań a potem tez obróbki to sama praca z nimi wymaga specjalnego podejścia i przygotowania :)

Zapraszam :)